Špecialista na IBM Power Systems

Poskytneme Vám všetky služby spojené s platformou IBM Power Systems (predtým AS/400)

Systémova podpora

RASAX alfa, spol. s r. o., je spätý so stabilnou platformou IBM Power Systems viac známy ešte pod názvom IBM AS/400.

Naša spoločnosť poskytuje tieto systémové služby:

 • Inštalácia výpočtových systémov

  • Konfigurácia databázových a aplikačných serverov
  • Nastavenie middleware komunikačných systémov a ďalších služieb tak, aby efektívne spolupracovali s použitým hardvérom a softvérom.
  • Zavedenie virtuálnych serverov.
   Technológie, ktoré vám vieme spoľahlivo zaviesť:
   • VMware,
   • LPARy pre systémy IBM Power Systems (pred tým AS/400).
 • Správa výpočtových systémov

  • Správa hardvéru – kontrola a testovanie sieťových prvkov, serverov, pracovných staníc a vstupno-výstupných zariadení. Primárne sa venujeme správe a podpore IBM Power systems.
  • Správa softvéru – sledovanie vývoja, konzultácie o potrebe výmeny SW, o prechode na vyššiu verziu a údržba SW.
  • Správa virtuálnych systémov.
 • Analýza a optimalizácia výkonov

 • Optimalizovaný výkon na systéme IBM Power Systems je základným predpokladom pre:

  • hladký a efektívny priebeh procesov a transakcií,
  • uspokojenie požiadaviek používateľov na výkonnosť systémov,
  • riadenie zmien systému a minimalizácia finančných nákladov.
 • Testovacie laboratórium

 • V našom testovacom laboratóriu vám vieme poskytnúť testovanie a simuláciu možných krízových variant správania sa vášho informačného systému:

  • TestLab – testovanie vplyvu zmien hardvéru a softvéru pri nepretržitej prevádzke informačného systému.
  • Disaster Recovery Test – testovanie obnovy dát a funkcií informačného systému po havárii.