eREGIS, elektronická správa registratúry

Zmení zákonnú povinnosť na inteligentnú správu vašich dokumentov

eREGIS, elektronická správa registratúry

 

Elektronické schránky ÚPVS rýchlo a pohodlne

Nepotrebujete občiansky preukaz s čipom, ani inštalovať klienta eID a ovládače čitačky. Jednoduché zobrazenie obsahu schránky a prenos vybraných správ priamo do registratúrneho denníka. Prístup k schránke majú len oprávnené osoby.

 

Stalo sa vám, že ste nevedeli …

  • nájsť dôležitý dokument?
  • zistiť platnosť zmluvy, keď si sekretárka zobrala voľno?
  • ktorý je aktuálny hlavičkový papier a smernica BOZP?
  • oboznámiť zákazníka so stavom vybavenosti jeho sťažnosti?
O eREGISe alebo čo prináša elektronická správa registratúry

Všetky Vaše dokumenty môžete mať po ruke, lebo eREGIS už dávno nie je len náhrada knihy s došlou a odoslanou poštou. Je to inteligentný webový softvérový nástroj pre úrady a firmy, zľahčujúci riadenie toku dokumentov, postavený na základoch registratúrnej legislatívy SR.

Systém eREGIS pomáha evidovať klasickú aj elektronickú poštu:

  • interné dokumenty (smernice, nariadenia, certifikáty, vzorové šablóny),
  • došlú poštu,
  • odoslanú poštu.

O každom dokumente môžete evidovať rôzne informácie (metadáta), prikladať elektronické prílohy dokumentov (e-formy dokumentov, faxy, skeny). Prístup k eREGISu máte v práci, z domu, pracovnej cesty, či dovolenky cez obrazovku počítača alebo mobil.

Prospekt: