Konzulting

Analýza informačných systémov

Pre zákazníka je analýza inšpiráciou v snahe o čo najlepšie využitie informačného systému, zároveň však nezaujatým pohľadom na využívanie vlastných kapacít a možností. Zohľadňuje aj vyhliadky a plány podniku do budúcnosti. V niektorých prípadoch môže analýza viesť k zmenám v určitých činnostiach spoločnosti, keď poukáže na ich neefektívnosť. Slúži tiež ako prehľad o časovej a finančnej náročnosti projektu nového informačného systému. Pre nás je príležitosťou spoznať potreby nášho zákazníka a spôsob jeho práce.

Systémová integrácia

Úlohou systémovej integrácie je zabezpečiť:
odbremenenie zákazníka od problémov spojených s návrhom informačného systému profesionálny prístup k riešeniu problémov a elimináciu možných strát rýchlosť vykonaných prác a kvalitu celkového riešenia zjednotenie a kompatibilitu všetkých častí informačného systému konzistenciu údajov

Dátové sklady a OLAP analýzy

Požiadavky manažérov závisia na obchodnej situácii, ktorej čelia. Dáta je potrebné prehliadať v rôznych dimenziách a na rozdielnych úrovniach podrobností, aby zdroj obchodného problému alebo príležitosti bol viditeľný. Analyzujú sa trendy vo výkonnosti podniku alebo jeho zložiek. Často sa jedná o dáta z rôznych zdrojov. Pomocou dátových skladov objavíte hodnotu dát skrytých vo vašich vlastných databázach. Zlepšite finančné, marketingové, prevádzkové procesy, komunikáciu a rozhodovanie pomocou ľahko dostupných jednotných pohľadov na dáta.

Školenia, Hotline, Podpora

Zaškolíme vás na všetky produkty a poskytneme pomoc pri ich používaní.