Banks and Financial Services

 • VOLKSBANK Slovensko, a.s. Bratislava
 • UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
 • Tatra banka, a.s. Bratislava
 • QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • HVB Bank Slovakia, a.s. Bratislava
 • Istrobanka, a.s. Bratislava
 • Dexia Banka Slovensko, a.s. Bratislava
 • Prvá stavebná sporitelňa, a.s. Bratislava
 • J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Services and Trade

 • Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
 • WOONERF, s.r.o. Prešov, projektovanie pozemných a inžinierskych stavieb
 • MEDART, s.r.o. Dunajská Streda
 • Správcovské bytové družstvo IV, Košice
 • Železničné stavby, a.s. Košice
 • Orvis Družstvo Košice
 • SSIM, a.s. Košice
 • Rempo, a.s. Košice
 • Tory holding, a.s. Košice
 • PHOENIX, Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Slovensko

Metallurgy and Chemicals

 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec
 • Stredoslovenské kameňolomy, a.s. Žilina
 • MultiServ Slovensko, s.r.o. Košice

Industrial Production

 • Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • Zekon, a.s. Michalovce
 • Pečivárne Lipt. Hrádok, s.r.o.
 • ECS Slovensko, s.r.o.
 • Tlačiarne BB, s.r.o. Banská Bystrica
 • Fintex, s.r.o. Spišská Nová Ves
 • Tusculum, a.s. Rousínov
 • ZTS VVÚ Košice a.s.

Electrical Eq. and Energy

 • SEZ Krompachy, a.s.
 • SEZ DK, a.s. Dolný Kubín
 • PANASONIC AVC Networks Slovakia, s.r.o. Krompachy
 • Dalkia Česká republika, a.s. Ostrava
 • SLUŽBA, výrobné družstvo Nitra

Information Technology

 • WAVEX, s.r.o. Košice
 • INCO, s.r.o. Choteboř
 • IBM Slovensko, s.r.o.
 • T-Systems Slovakia, s.r.o. Košice
 • ANTIK Telecom, s.r.o. Košice
 • Softip, a.s. Banská Bystrica
 • S&H WARE, s.r.o. Trenčín

State Administration and Local Government

 • Divadelný ústav Bratislava
 • Gréckokatolické arcibiskupstvo Prešov
 • Mesto Giraltovce
 • Mesto Hanušovce n/Topľou
 • Mesto Poltár
 • Mestská časť Košice – Juh
 • Mestské lesy Košice, a.s.
 • Obec Ľubotice
 • Obec Mníšek nad Hnilcom
 • Obec Petrovany
 • Obec Valaliky
 • Obec Víťaz

The Non-Profit Sector

 • Slovenský zväz bedmintonu
 • Zväz potápačov Slovenska
 • Slovenský zväz orientačných športov
 • Slovenský zväz modernej gymnastiky
 • Slovenský zväz jachtingu
 • Slovenský zväz florbalu
 • Slovenská baseballová federácia
 • Slovenská asociácia boxerov amatérov
 • Slovenská lyžiarska asociácia
 • Regionálna rozvojová agentúra Moldava n/Bodvou