elektronická správa registratúry

workflow – schvaľovacie procesy

CMMS systém

podnikový informačný systém

prehliadač informačného systému

zhromažšovanie procesných dát

tvorba dokumentácie výrobku

monitorovací a kontrolrolný systém