DOC Q
tvorba dokumentácie výrobku

Zjednoduší spôsob vytvárania výrobnej dokumentácie.

DOC Q

Systém DOC Q zjednodušuje spôsob vytvárania výrobnej dokumentácie naviazanej k výrobkom v ľubovoľnom výrobnom systéme a udržiava ju aktualizovanú.

Po tom ako je výrobok zavedený do výrobného systému dochádza k častým zmenám vo výrobných postupoch, v ktorých sa môžu pridať, vynechať alebo prehodiť niektoré výrobné operácie. Tieto zmeny je potrebné evidovať a dynamicky aktualizovať. Dynamická tvorba dokumentácie cez systém DOC Q kategorizuje dokumentáciu výrobkov a pravidelne ju aktualizuje na základe zmien, ktoré prebehli vo výrobnom systéme.

Vďaka DOC Q jednoduchšie a rýchlejšie:

 • vytvárate výrobnú dokumentáciu, ktorá je naviazaná na dynamicky menené výrobné postupy, diely výrobku a výrobky z kusovníka,
 • pracujete s aktuálnou výrobnou dokumentáciou,
 • zdieľate dokumentáciu pri vývoji a počas procesu výroby pre viacerých pracovníkov (konštruktéri, kvalitári, správcovia a iní),
 • vyhľadávate dokumentáciu k výrobkom podľa čísla výrobného dielu, projektu a pod.,
 • pracujete s výrobnými dokumentmi typu: vývojový diagram, FMEA proces, kontrolný plán – proces, layout, kontrolné karty, obrazové návody a zoraďovacie listy,
 • zobrazíte jednotlivé typy dokumentov v grafickej forme,
 • odsúhlasíte zmeny vo výrobnej dokumentácii,
 • zjednotíte správu a prístup k výrobným dokumentom,
 • sledujete zmeny, ktoré môžu mať dopad na existujúcu výrobnú dokumentáciu,
 • synchronizujete a prenášate zmeny z výrobného systému do DOC Q,
 • pracujete s dokumentáciou v rôznych formátoch (doc, xls, pdf, cad, rtf, html,…),
 • prístupujete k archívu výrobnej dokumentácie a k jednotlivým verziám dokumentov