ORFEUS
ERP podnikový informačný systém

Sústredí riadenie celej vašej firmy na jedno miesto.

ORFEUS, ERP podnikový informačný systém

ORFEUS je komplexný informačný systém podniku (angl. ERP), ktorý zastrešuje rôzne oblasti podniku do jedného celku. Systém je rozdelený do modulov, ktoré medzi sebou aktívne spolupracujú. Preto je v systéme jednoduché sledovať prebiehajúce procesy a optimalizovať ich.

Čo získate s IS ORFEUS?

  • silný analytický nástroj pre manažment vašej spoločnosti zahŕňajúci analýzy jednotlivých prevádzok, ako aj finančné analýzy celého podniku,
  • flexibilitu riešenia – prispôsobenie sa meniacim požiadavkám rozvoja vašej spoločnosti,
  • efektívne prepojenie nákupu, riadenia výroby a predaja podniku,
  • získavať aktuálne informácie a správne ich vyhodnocovať,
  • legislatívnu aktualizáciu,
  • stabilitu a bezpečnosť platformy IBM i.

ORFEUS, krok pred konkurenciou

Úlohou podnikov v súčasnej globalizovanej dobe je vedieť sa pozitívne odlíšiť od ostatných firiem. Aj vďaka informačnému systému ORFEUS si viete udržať krok pred vašou konkurenciou, a to:

  • znižovaním nákladov pri produkcii výrobkov a služieb,
  • zvyšovaním úrovne poskytovaných služieb,
  • skracovaním komunikačných kanálov.