ORFEUS
ERP podnikový informačný systém

Sústredí riadenie celej vašej firmy na jedno miesto.

Kľúčové vlastnosti

Medzi kľúčové vlastnosti podnikového informačného systému ORFEUS patria:

 • Variácie používateľského prostredia

 • Informačný systém ORFEUS ponúka viacero typov používateľského prostredia, ktoré je možné nastaviť podľa typu práce daného používateľa:

  • textové rozhranie pre rutinné nahrávanie údajov,
  • grafické rozhranie pre vyhodnocovanie, štatistiky a controlling,
  • web rozhranie s využitím štandardného internetového prehliadača pre operatívny prístup.
 • Stabilita a bezpečnosť

 • ORFEUS je vyvíjaný pomocou nástroja CASE ADELIA a využíva možnosti relačného databázového prostredia IBM DB2. Táto kombinácia zabezpečuje možnosti priamej ochrany údajov používateľa proti znehodnoteniu a zamedzeniu neoprávnených prístupov. Používateľské prostredie je jednoducho zvládnuteľné a prehľadné. Centrálnosť riešenia uľahčuje správu celého prostredia, znižuje nároky na klientské stanice a zabezpečuje on-line aktualizáciu (viac na tému Technológia a bezpečnosť).

 • Úpravy v rukách zákazníka

 • Všetky licenčné práva patria výhradne spoločnosti RASAX alfa, spol. s r. o., ktorá je autorom tohto informačného systému. Tento fakt výrazne uľahčuje aplikáciu aj náročných úprav podľa požiadaviek zákazníka.

 • Kvalitná podpora

 • IS ORFEUS spĺňa požiadavky účtovnej a daňovej legislatívy platnej v SR a požiadavky medzinárodných účtovných štandardov. Zákazníkom sú v rámci zmluvy o podpore systému ORFEUS implementované všetky legislatívne novinky s popisom úprav a odvolávkami na príslušné zákonné ustanovenia.

 • Prepojenie s OLAP riešením

 • Systém ORFEUS ponúka prepojenie s IBM OLAP (Online Analytical Processing) riešením, COGNOS PowerPlay. Toto rozšírenie slúži k identifikácii a analýze trendov v obchode a financiách. Poskytuje nástroje pre podporu plánovania, sledovania a poskytuje efektívne informácie pre potreby efektívneho a správneho rozhodovania a riadenia.