Adelia Studio

Adelia Studio je séria softvérových vývojových produktov z dielne nášho partnera, spoločnosti Hardis.

Platforma umožňuje navrhovať a vyvíjať aplikácie v nasledujúcich moduloch:

Základné vlastnosti platformy ADELIA

 • Adelia Studio zahŕňa vstavaný repozitár, čo umožňuje riadiť a racionálne pracovať s dátami vo vašom informačnom systéme. Funkcie CASE Adelia Studio pokrývajú celý životný cyklus softvéru od vývoja až po údržbu aplikácií.
 • Adelia Studio vytvára aplikácie bez Runtime. Natívny kód je čitateľný. Aplikácie vytvárané týmto produktom majú vynikajúci výkon (testované v skúšobných laboratóriách IBM).
 • Adelia Studio je integrovaná vývojová platforma. Jej súčasťou je široká škála nástrojov a riadiacich programov (vrátane prekladu, verzie, dokumentácie a vymiestňovacieho programu).
 • Fázy údržby sú zrýchlené. Produkt podporuje analýzy dopadu a krížové odkazy.
 • Všetky štandardy a formy je možné prispôsobovať:
  • štandardy reportov a obrazoviek,
  • programové šablóny (postupnosť obrazoviek a akcií),
  • makroinštrukcie (znovupoužiteľné procesy).

  Zdroj: webová stránka spoločnosti Hardis