Programovanie na zakázku

Vyvíjame softvér podľa vašich predstáv.

Vývoj na zákazku

Vytvoríme pre vás aplikáciu podľa Vašich potrieb, prístupnú širokému okruhu užívateľov. Využívame špičkové informačné technológie globálnych spoločností pre zlepšenie výkonnosti firiem nielen v lokálnom prostredí.

Technológie

 • IBM POWER SYSTEMS (i5/OS, Linux, AIX 5L, Windows, Java, WebSphere)
 • CASE ADELIA
 • 5250, ILE RPG
 • INTRANET, INTERNET
 • CLIENT SERVER
 • JSP, PHP, CSS, SSL, Flash
 • Apache, Tomcat, WebSphere, OC4J Application Server
 • DB2, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server
 • Java, J2EE, JavaScript
 • XML, XSLT

Integrácia informačných systémov

 • OS/400, WINDOWS, AIX, LINUX, …
 • DB2, ORACLE, MS SQL, …
 • WebSphere MQ – komunikačný softvér umožňujúci prenos údajov medzi rôznymi HW a SW
 • platformami.

Príklady SW na zákazku

 • Automatizácia inkasných platieb
 • On­line autorizácia kartových transakcií
 • Bankové info­kiosky
 • Poštové poukážky typu U
 • Evidencia dochádzky pracovníkov
 • Riadenie textilnej výroby, automatizovaný vstup dát (AVD), evidencia zákaziek a odbytu (EZO), softvér pre obchodných zástupcov (SWOZ)