BrIS, prehliadač
informačného systému

Zjednoduší vyhľadávanie údajov z vášho informačného systému.

BrIS, prehliadač informačného systému

Chcete si udržať prehľad nad dianím vo vašej firme?

Chcete vedieť ľahko čítať zložité informácie z vášho informačného systému?

A chcete aktívne riadiť vašu firmu na základe aktuálnych údajov?

Potom potrebujete prehliadač informačného systému, BrIS.

O BrISe alebo čo prináša prehliadač informačného systému

Podstata riešenia BrIS spočíva v schopnosti online prehliadať dáta z vášho informačný systém – odtiaľ je aj názov BrIS, prehliadač (browser) informačného systému.

BrIS vám umožní vidieť aktuálne údaje 24 hodín denne a odkiaľkoľvek.

Všetky údaje, ktoré sa v aplikácii BrIS zobrazujú sú doťahované online, preto zobrazujú aktuálny stav. Potom je už len na vás, či si ich necháte zobraziť vo forme tabuľky, grafu alebo si zobrazíte detailne jeden záznam.

A to všetko bez rizika náhodnej zmeny vo vašom informačnom systéme, nakoľko do neho pristupujete v režime „iba na čítanie“ (read-only).

Ako zdroj dát môžu slúžiť:

  • ERP systémy (ERP podnikový informačný systém ORFEUS a iné),
  • XPPS výrobné systémy,
  • dátové sklady (Data Warehouse),
  • CRM systémy,
  • údaje z relačných databázových systémov a pod.