BrIS, prehliadač
informačného systému

Zjednoduší vyhľadávanie údajov z vášho informačného systému.

Základné informácie

Názov: BrIS, prehliadač (browser) informačného systému

Prospekt: stiahnuť

Cieľoví používatelia: stredné a veľké podniky

Riešenie: vlastné – RASAX alfa, s.r.o.

Platforma: IBM i

Systémové výhody pre IBM Power Systems:

  • nie je potrebný nový hardvér,
  • jednotná správa používateľov,
  • bezproblémový beh a správa – využitie Apache servera pre IBM i.

Programovací nástroj: Net.Data

Architektúra: dynamický web

Prístup cez: webový prehliadač

Prehliadacie zariadenie: PC, tablet

Podporované DB servre:

  • pre IBM i, Linux, AIX, Win NT, HP-UX, SUN, OS/2, OS/390, DB2 (natívne),
  • Oracle (natívne),
  • ODBC.