eŽIADANKY

Elektronická evidencia žiadaniek
s riadením schvaľovacích procesov.

eŽIADANKY

Potrebujete vo vašej spoločnosti?

 • evidovať a schvaľovať žiadosti o materiál alebo služby
 • riadiť schvaľovacie procesy
 • jednoducho žiadať o dovolenku
 • zaviesť smernice do praxe

Potom potrebujete eŽIADANKY pokrývajúci riadenie schvaľovacích procesov.

 

Funkcionalita:

 • evidencia žiadaniek
 • tvorba objednávok na základe schválených žiadostí
 • schvaľovanie dovoleniek
 • schvaľovanie dokumentácie
 • tvorba vlastných workflow (schvaľovacie, oznamovacie, kombinované)
 • pokrytie organizačnej štruktúry a prístupových oprávnení

Čo Vám prinesie zavedenie eŽIADANIEK ?

 • prehľad nad žiadankami Vašich zamestnancov
 • jednoduché žiadanie o dovolenku a jej schválenie
 • centrálnu evidenciu objednávok

Rozšírené možnosti systému:

 • prepojenie na ERP systém
 • prepojenie so skladovým systémom

Prospekt:


Prospekt Žiadanky
Vyskúšať