Riadenie údržby - CMMS

Sprehľadní technický stav vašich zariadení.

Riadenie údržby

Zavedením elektronického riadenia údržby (angl. Computerized maintenance management system (CMMS) alebo Enterprise asset management (EAM)) sú spoločnosti schopné zefektívniť využitie zdrojov (ľudské zdroje, skladové zásoby, …) a zabezpečia tým priemerne 8% úsporu nákladov na údržbu už v prvom roku nasadenia informačného systému. (Zdroj: http://gartner.com)

Čo získate zavedením CMMS, Riadenie údržby?

Začlenenie procesov údržby do informačného systému spoločnosti umožňuje:

  • realizovať strategické rozhodnutia na základe presných čísel za pomoci prehľadných manažérskych výstupov a analytických nástrojov,
  • rýchlo identifikovať a odstraňovať slabé miesta v procese údržby zariadení prostredníctvom ad hoc analýz a histórie údajov,
  • sledovať skutočné náklady na jednotlivé zariadenia a dodržiavanie plánovaného rozpočtu,

Vďaka systému Riadenie údržby získate úplný prehľad o fungovaní údržby vo vašej spoločnosti.
Náklady na údržbu sa znížia a zariadenia budú pripravené vždy v správnom čase.
Zvýši sa efektívnosť využitia vašich zariadení a rovnako aj využívanie ľudských a materiálových zdrojov údržby.