Riadenie údržby - CMMS

Sprehľadní technický stav vašich zariadení.

Technológia a bezpečnosť

Riaďte údržbu vo webovom prostredí

Riadenie údržby je softvérové riešenie postavené na 3-vrstvovej architektúre. Používateľ k nemu pristupuje cez známe prostredie internetového prehliadača.

Architektúra Riadenia údržby

Riadenie údržby je postavené na platforme J2EE (Java 2, Enterprise Edition) a technologicky pozostáva z 3 vrstiev:

  1. vrstva – aplikačný server, na ktorom je nainštalovaná aplikácia (inštalujeme na free softvér Apache Tomcat),
  2. vrstva – databázový server, na ktorom sú centrálne spravujú Vaše dáta (inštalujeme na free softvér IBM – DB2 Express C alebo MS SQL Server),
  3. vrstva – klient slúžiaci na zobrazovanie aplikácie (napr. personálny počítač, notebook, smartfón, tablet alebo tenký klient).

Viac o výhodách 3-vrstvovej architektúry ▼

Kde bude nainštalovaná aplikácia?

Sú dve možnosti, umiestnenia inštalácie Riadenia údržby . Obidve majú svoje výhody aj nevýhody.

Viac o možnostiach umiestnenia inštalácie ▼

Bezpečné dáta na otvorenom mori internetu

Vaše dáta sú v aplikácii Riadenie údržby bezpečné, aj keď pracujete na otvorenom internete. Ako je to možné? Odpoveďou je zabezpečený https protokol.

Viac o https protokole ▼