Riadenie údržby - CMMS

Sprehľadní technický stav vašich zariadení.

Kľúčové vlastnosti

Medzi kľúčové vlastnosti Riadenia údržby patrí:

 • Ľahká a jednoduchá orientácia

  V stromovej štruktúre zariadení veľmi rýchlo vyhľadáte potrebné zariadenie. Vaše záznamy o zariadeniach, výkresy, návody, zmluvy, inšpekčné postupy to všetko bude vždy po ruke a vyhľadávanie bude jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

 • Preventívna a korektívna údržba

  Plánovanie údržby je postavené na praxou overenom princípe rozdelenia na preventívnu a korektívnu údržbu. Tento princíp je podporený prehľadnými nástrojmi, ktoré umožňujú definovať hlavné druhy opravárenských prác, stanoviť potrebnú periódu preventívnych opráv.

 • Vysoká úroveň údržbových prác

  Jednoduchým spôsobom je možné stanoviť nevyhnutný objem prác na základe noriem prácnosti údržbových výkonov, objemu materiálových nákladov a minimalizácie prestojov výrobných zariadení. Nástroje na riadenie kvality umožňujú trvalo dosahovať určenú kvalitu údržbových prác.

 • Presné vyhodnocovanie procesov údržby

  Umožní optimalizovať materiálové zabezpečenie a efektívne stimulovať výkonnosť ľudských zdrojov.