Riadenie údržby - CMMS

Sprehľadní technický stav vašich zariadení.

Základné informácie

Názov: Riadenie údržby

Prospekt: stiahnuť

Cieľoví používatelia: výrobné spoločnosti a logistické prevádzky

Riešenie: vlastné – RASAX alfa, s.r.o.

Platforma: Java EE, verzia 6 (predtým J2EE)

Programovací nástroj: CASE Adelia (cieľový jazyk ILE RPG)

Architektúra: 3-vrstvová

Prístup cez: webový prehliadač

Prehliadacie zariadenie: počítač, tablet

Požiadavky na výkonnosť siete: pre pracoviská pracujúce s dátami väčšieho rozsahu (≥5 MB) je pre optimálnu prácu potrebné minimálne pripojenie 100 Mb/s.