IBM WebSphere MQ

  • Vadí vám, že vaše informačné systémy spolu nekomunikujú?
  • Sú Vaše informačné systémy založené na rôznych platformách, programovacích jazykoch a protokoloch?
  • Mení sa často zloženie aplikácií vo vašej firme?
  • Pokúšate sa integrovať novinky ako Web 2.0 s FTP?

Spoločnosť IBM ponúka produkt ako revolúciu do vášho podnikania. IBM WebSphere MQ (skrátene MQ) prináša univerzálnu kostru správ, schopnú rýchlo, spoľahlivo a bezpečne preniesť správy a dáta medzi aplikáciami, systémami a službami. Nainštalujete ho za pár minút a bezbolestne integrujete aplikácie. Zároveň, MQ znižuje riziko straty dát, keď aplikácie, Web služby alebo sieť padne alebo operuje nekonzistentne. Zákazníci môžu počítať s MQ ako s flexibilnou infraštruktúrou pre vývoj a rozmiestnenie nových aplikácií rýchlo a nákladovo efektívne bez nutnosti písania kompletného kódu na komunikáciou medzi systémami.

Charakteristika IBM WebSphere MQ :

  • jednoduché na používanie,
  • takmer neobmedzená škálovateľnosť,
  • podporuje viac ako 80 platforiem,
  • vynikajúca prepojiteľnosť,
  • vhodné pre začínajúce aj nadnárodné spoločnosti.

Zdroj: webová stránka spoločnosti IBM