Adelia iSeries Studio

Adelia iSeries Studio je k dispozícii pre vývojové projekty používajúce znakový režim v dvoch kompatibilných variantoch:

  • Adelia/400 – vývojový nástroj určený pre iSeries,
  • Adelia iSeries Studio – vývojový nástroj, ktorý beží v prostredí Windows a vytvára aplikácie pre IBM Power Systems (pred tým AS/400).

Používatelia CASE Adelia/400 môžu jednoducho prejsť na CASE Adelia iSeries Studio (vrátane používateľov, ktorí začali s Adeliou „Development“ ešte v roku 1988).

Adelia iSeries Studio prudko zvýšila produktivitu vývoja softvéru a používateľskej prívetivosti, pretože všetky podstatné úlohy zahŕňajúce grafický návrh obrazoviek, generovanie kódov a modelovanie sú prevádzané na PC s kompiláciou uskutočnenou iba na iSeries. Pri stavbe databáz a programov sa používa grafická paleta, vďaka ktorej je proces vývoja rýchly, príjemný a intuitívny.

S CASE Adelia iSeries Studio môžete pracovať interaktívne s koncovým používateľom (na prototypoch a grafických úpravách). Návrh programov, obrazoviek a správ sa stáva detskou hrou. Výsledok sa dostavuje rýchlo a viditeľne: koncový používateľ vidí ihneď uskutočňované zmeny a v prípade potreby môže požadovať dodatočné úpravy. Spolupráca vývojového programátora a koncového používateľa je vysoko produktívna.

Používatelia CASE Adelia iSeries Studio môžu s istotou čeliť budúcnosti a plynulo prechádzať k novým technológiám.

Finančný prospech aplikácie je výrazný, keďže na vývoj je potrebný iba jeden tím využívajúci jednotný nástroj s jednotnými požiadavkami na správu.

Navyše, Adelia iSeries Studio zvyšuje motiváciu vývojových tímov, pre ktoré je pôžitok pracovať so silnými, v budúcnosti odolnými a vysoko funkčnými nástrojmi.

Zdroj: webová stránka spoločnosti Hardis