Adelia Web Studio

Adelia Web Studio umožňuje navrhnúť a vyvíjať viacúrovňový intranetový, extranetový a internetový modul.

Adelia Web Studio je vývojová platforma určená pre operačné prostredie iSeries serverov.

Adelia Web Studio ponúka globálne riešenie pre problém implementovania heterogénnych komunikačných štruktúr.

Adelia Web Studio generuje webové aplikácie v prostredí Java – JEE. Nie je nutné, aby boli používatelia tejto platformy vyškolení v daných technológiách.

Adelia Web Studio:

  • generuje JSP kód a triedy Javy na webovom serveri,
  • zahŕňa riadenie webserverovských session a prehliadač technológie,
  • poskytuje transparentné a integrované riadenie komunikácie medzi webovskými aplikáciami a aplikáciami informačného systému.

Zdroj: webová stránka spoločnosti Hardis