Adelia Mobile Studio

Adelia Mobile Studio umožňuje vyvíjať aplikácie zariadenia ako vreckový PC, Smarthphone alebo iné zariadenie postavené na základe Intel x86 alebo ARM architektúre, zariadené platformou Windows CE.

Adelia Mobile Studio umožňuje pracovať s lokálnou databázou (DB2 EveryPlace, OracleLite, SQL Server Compact Edition), na pracovnej stanici Mobile Windows, ale tiež ponúka klient/server spracovateľskú architektúru, ktorá minimalizuje sieťovú prevádzku tým, že optimalizuje rozdelenie procesov medzi klientom a serverom. Na serverovej časti sa môže prevádzkovať iSeries, NT, UNIX, LINUX alebo hocijaký iný server obsahujúci Java virtuálny stroj.

Adelia Mobile Studio vrátane Middleware technológií riadi komunikáciu medzi klientom a serverom.

Adelia Mobile Studio obsahuje intalačného správcu pre mobilné aplikácie tak, ako aj správcu pre aktualizáciu mobilných aplikácií a databáz, ktoré môžu byť lokálne nainštalované na mobilných Windows pracovných staniciach.

Zdroj: webová stránka spoločnosti Hardis