Adelia Visual Studio

Je určené pre grafické vývojové projekty.

Adelia Visual Studio umožňuje vyvíjať Windows aplikácie pre:

  • prenosné počítače,
  • sieťové aplikácie,
  • vzdialené počítače (prístupné cez PSTN alebo internet).

Adelia Visual Studio používa procesný modul klient/server, ktorý minimalizuje prevádzku siete optimalizáciou divízie procesov medzi klientom a serverom .

Serverom môže byť iSeries, NT, UNIX, LINUX alebo akýkoľvek iný server s javovským virtuálnym počítačom. Aplikácie, ktoré využívajú platformu Java, môžu bežať takmer na všetkých základných databázach (napríklad DB2, SQL SERVER, ORACLE, atď).

Adelia Visual Studio zahŕňa technológie Middleware, ktoré riadia komunikáciu medzi klientom a serverom.

Zdroj: webová stránka spoločnosti Hardis