ORFEUS
ERP podnikový informačný systém

Sústredí riadenie celej vašej firmy na jedno miesto.

Moduly

Podnikový informačný systém ORFEUS je rozdelený do niekoľkých modulov:

  • FINAČNÉ ÚČTOVNÍCTVO ▼
  • ODBERATELIA ▼
  • DODÁVATELIA ▼
  • MAJETOK ▼
  • SKLAD ▼
  • BANKY ▼
  • POKLADNICA ▼
  • PERSONALISTIKA A MZDY ▼
  • VÝKAZNÍCTVO A FINANČNÉ UKAZOVATELE ▼