ORFEUS
ERP podnikový informačný systém

Sústredí riadenie celej vašej firmy na jedno miesto.

Základné informácie

Názov: ORFEUS, ERP podnikový informačný systém

Moduly:

Cieľoví používatelia: stredné a veľké podniky

Riešenie: vlastné – RASAX alfa, s.r.o.

Platforma: IBM i

Programovací nástroj: CASE Adelia (cieľový jazyk ILE RPG)

Architektúra: terminálová, pri niektorých moduloch webová