IBM Power Systems
server

Modulárna a škálovateľná serverovská platforma od firmy IBM

IBM Power Systems

Už roky ponúka spoločnosť IBM serverové platformy pre svojich IBM i, Linux a AIX zákazníkov, od roku 2008 je to spoločná hardvérová platforma s názvom IBM Power Systems.

Primárne boli IBM Power Systems vyvíjané pre veľké podniky, nad 1000 zamestnancov, no dnes si už viacero malých a stredných podnikov vyberá stabilnú hardvérovú platformu, pretože chcú pre svoje najdôležitejšie biznis aplikácie najlepšiu alternatívu k Windows serverom.

Servery Power Systems sa vynímajú spomedzi iných riešení vďaka:

  • ľahkému nasadzovaniu,
  • bezproblémovej správe, údržbe a technickej podpore,
  • vysokému stupňu škálovateľnosti,
  • synchronizácii s predchádzajúcimi verziami serverov bez nutnosti zmien alebo rekompilácie,
  • flexibilite pre vývoj nových aplikácií,
  • otvorenosti pre IBM i, Linux a AIX aplikácie,
  • schopnosti realizovať vysoký počet transakcií,
  • nákladovej efektívnosti.

RASAX alfa je IBM business partner

Operačný systém IBM i používa niekoľko sto tisíc spoločností vo viac ako 115 krajinách sveta. Táto platforma je distribuovaná cez sieť IBM obchodných partnerov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu v predaji, inštalácii a technickej podpore. Jedným z týchto biznis partnerov je aj naša spoločnosť, RASAX alfa, s.r.o. a máme pracovníkov certifikovaných spoločnosťou IBM na administráciu týchto systémov.

Vo viacerých spoločnostiach si systémy IBM i zaslúžili výbornú reputáciu ako systémy, ktoré jednoducho „bežia“, čím sa v podniku udržiava bezpečnosť a vyhýba sa prestojom.

Zaujímavosť

Predchádzajúce názvy hardvérovej platformy IBM Power Systems boli AS/400, i Series a System i. Operačný systém spoločnosti IBM, dnes známy ako IBM i, bol v minulosti pomenovaný IBM OS/400 a i5/OS.

Zdroj: webová stránka spoločnosti IBM