IBM Power Systems
server

Modulárna a škálovateľná serverovská platforma od firmy IBM

Kľúčové vlastnosti

Server, ktorý sa oplatí

Nasledujúce zhrnutie porovnáva výkonnosti serverov pre stredne veľké firmy a je výsledkom analýzy spoločnosti ITG (International Technology Group), zverejnené vo februári 2011.

U stredne veľkých spoločností je nasadenie serverovej platformy oveľa viac limitované finančnými zdrojmi a technicky zručnými osobami ako je to u veľkých firiem. Preto je dopad implementácie zreteľnejší. Táto analýza sa zameriava na porovnanie rizikovosti, nákladovosti a zložitosti nasadenia serverov Linux/Oracle, Windows/SQL Server a Power Systems/IBM i 7.1.

Rizikovosť

K redukcii rizikovosti celej platformy IBM i 7.1 bezpodmienečne patrí:

  • minimalizácia výpadkov,
  • bezpečnosť a ochrana proti malware.
    V tejto oblasti sú rozdiely medzi platformou IBM i Windows a Linux servermi neprekonateľné. IBM i je jeden z najbezpečnejších operačných systémov v histórii a malware incidenty v podstate neexistujú, pretože nie sú známe natívne IBM i vírusy.

Nákladovosť

Analýza bola vykonaná na štyroch stredne – veľkých spoločnostiach (od 500 do 4 500 zamestnancov) pri najnovších (02/2011) verziách hardvérových platforiem. Celkové náklady za 3 roky používania systémov založených na procesoroch POWER7 a platforme IBMi 7.1 predstavujú priemerne o 42 % nižšie celkové náklady oproti x86 serverom s Microsoft Windows Server a SQL Server a o 56 % menej ako pre x86 servery s Linux a Oracle databázou. (obr.)

Zložitosť

Zložitosť nasadenia serverovej platformy má výrazný dopad na IT nákladovosť a efektivitu nasadenia celého riešenia a to nielen na systémových správcov a databázových administrátorov, ale aj na aplikačných vývojárov.

Platforma IBM i 7.1 so systémami založenými na POWER 7 sú dizajnované tak, aby minimalizovali zložitosť celého riešenia. Medzi výhody tejto platformy patrí úzka integrácia s databázou IBM DB2 spolu s jej nástrojmi na riadenie a správu, ktorých je vyše 300. Ďalšou výhodou je vysoký stupeň automatizácie a tým schopnosť redukovať personálne obsadenie správy serverov a ľudskú chybovosť.