ORFEUS
ERP podnikový informačný systém

Sústredí riadenie celej vašej firmy na jedno miesto.

Často kladené otázky

Čo znamená skratka ERP?

ERP je skratkou anglického originálu Enterprise Resource Planning, v slovenskom ekvivalente podnikový informačný systém alebo systém na riadenie podnikových zdrojov. Takéto riešenia poskytujú komplexné riadenie podnikových zdrojov s cieľovou skupinou stredných a veľkých podnikov.

Zavedenie ERP systému zabezpečuje hlavne zlepšenie obratu zásob, riadenia výroby a efektívne plánovanie. ERP systémy zabezpečujú v podnikoch kompletné pokrytie rôznych oblastí podniku jedným systémom s jednou databázovou základňou. Pre podnik to poskytuje výhody v efektivite spracovania údajov, znižuje riziko výskytu omylov a podporuje celistvosť podnikových dát

Je informačný systém ORFEUS vhodný aj pre malé podniky?

Nakoľko je ORFEUS veľkým komplexným systémom, neodporúčame jeho použitie v malých podnikoch, pre ktoré je zbytočne zložitý a finančne náročný.