DOC Q
tvorba dokumentácie výrobku

Zjednoduší spôsob vytvárania výrobnej dokumentácie.

Základné informácie

Názov: DOC Q, dynamická tvorba dokumentácie

Prospekt: stiahnuť

Cieľoví používatelia: stredné a veľké podniky

Výstupné dokumenty:

  • vývojový diagram (angl. flow-chart) – znázorňuje v grafickej forme výrobné operácie; príslušné komponenty (materiál, diel), ktoré vstupujú do výrobnej operácie; skúšku, ktorá sa vykonáva pri danej operácii a dokumentáciu k operácii.
  • procesná FMEA (angl. Failure Mode and Effect Analysis) – zaznamenáva potenciálne chyby pri operácii, ohodnocuje ich riziká a ponúka návrh realizácie opatrení na zlepšenie.
  • kontrolný plán – procesy – obsahuje popis zodpovedných osôb, skúšok, ich parametre a frekvenciu vykonávania, pripojenej dokumentácie a opatrení pri nezhode.

Riešenie: vlastné – RASAX alfa, s.r.o.

Platforma: Java EE, verzia 6 (predtým J2EE)

Programovací nástroj: CASE Adelia (cieľový jazyk ILE RPG)

Architektúra: 3-vrstvová

Prístup cez: webový prehliadač

Prehliadacie zariadenie: počítač, tablet

Požiadavky na výkonnosť siete: pre pracoviská pracujúce s dátami väčšieho rozsahu (≥5 MB) je pre optimálnu prácu potrebné minimálne pripojenie 100 Mb/s.