IGEL, tenký klient

Ponúka spoľahlivú, nákladovo efektívnu a
energerticky úspornú alternatívu k PC.

IGEL

Čo je tenký klient?

Tenký klient (Thin Client Server Computing) je počítač bez pevného disku, ktorý je určený na použitie v IT prostredí na serverovej báze. Týmto nástrojom sa sprístupňujú, spravujú a prevádzkujú rôzne aplikácie na centrálnom serveri.

Technológia klienta pracuje s existujúcou výpočtovou infraštruktúrou a na existujúcich štandardoch, a preto sa veľmi rýchlo stáva najistejšou a najbezpečnejšou cestou k zníženiu zložitosti a celkových nákladov na informačno-komunikačné technológie spoločnosti.

Výhody tenkého klienta IGEL:

  • pri zmene aplikácie nie je nutné meniť inštaláciu na všetkých miestach, na ktorých je program využívaný – stačí reinštalovať program na serveri a všetci používatelia majú okamžite k dispozícií aktualizovanú verziu,
  • tenký klient zvyšuje bezpečnosť riešenia oproti klasickým osobným počítačom (PC),
  • technológia tenkého klienta znižuje náklady na prevádzku a na hardvér – podniky takto usporia značné náklady na vybavovanie kancelárií počítačmi.

Nasadenie

Riešenia s tenkým klientom sú vhodné najmä pre:

  • firmy s pobočkami (Branch Computing),
  • heterogénne prostredie (Cross-platform Computing),
  • vzdialený prístup (Remote Computing),
  • webové aplikácie (Web Computing).