Outsourcing IT

Neinvestujte do harvéru, keď nemusíte

Outsourcing IT

Outsourcing od spoločnosti RASAX

My, v spoločnosti RASAX alfa, spol. s r. o., poskytujeme prenájom serverových kapacít už niekoľko rokov. Naši zákazníci tak nemajú starosti so zaobstaraním a nasadzovaním hardvéru a softvéru, správou, zálohovaním, údržbou servera a operačného systému a školenie interných zamestnancov na správu servera. Samozrejme, zákazník nestráca dosah ani kontrolu nad svojimi dátami. U nás sú pri prísnom dodržiavaní morálnych zásad vaše dáta v bezpečí bez akéhokoľvek ohrozenia alebo rizika zneužitia.

Čo je outsourcing IT?

Pojem outsourcing (z angl. out – von, mimo a source – zdroj) predstavuje získavanie zdrojov pre firmu z vonkajšieho prostredia, teda zo zdrojov mimo podniku. Firma takto presúva činnosti, ktoré nesúvisia s hlavnou aktivitou podniku na externé zdroje. Outsourcované podnikové procesy realizuje subdodávateľ ako poskytovateľ služieb so zmluvne dohodnutými podmienkami dĺžky a predmetu výkonu.

SaaS v RASAXE

Spoločnosť RASAX alfa, spol. s r. o., vie po prejavení záujmu zo strany zákazníka ponúknuť softvér ako službu pri všetkých svojich webových aplikáciách.

Čo je SaaS?

V súčasnosti začína byť moderným prvkom nadobudnutia softvéru ako tzv. SaaS (angl. Software as a Service), teda využívanie softvéru ako služby. Je to spôsob, akým sa dá rýchlo, lacno a s minimálnym rizikom zaobstarať softvérové riešenie. Namiesto zakúpenia, inštalovania a udržiavania licencie softvéru sa aplikácia prevádzkuje na IT infraštruktúre dodávateľa, zákazníkovi tak postačuje počítač alebo tablet s pripojením na internet a aplikáciu môže začať používať. Zlacňovanie tohto spôsobu nadobúdania softvéru je vďaka tomu, že dochádza k prenájme softvéru pri pravidelných (zvyčajne mesačných) splátkach bez zbytočnej viazanosti, čím si spoločnosť riadi pohyb toku nákladov a cashflow. Zároveň je takýto softvér prevádzkovaný na SaaS dodávateľských serveroch, na ktorých je sprostredkovaný prístup k aplikáciám vrátane bezpečnosti a prístupnosti.

Niekedy sú SaaS aplikácie nazývané aj ako Web-based software, On-demand software alebo Hosted software (sl. hostiteľský softvér). Hlavným cieľom existencie SaaS je znižovanie nákladov, dostupnosť hotových riešení a skracovanie času na implementáciu aplikácie.

Cloud Computing v RASAXE

V spoločnosti RASAX alfa poskytujeme zákazníkom blízku alternatívu cloud computing cez prenájom serverových kapacít, tzv. outsoucingu IT, ktorý je opísaný vyššie.

Čo je Cloud computing?

Ďalšou novinkou dnešných dní, o ktorej sa veľa píše a hovorí je možnosť prenajímať si priestor na serveroch, ktoré sú umiestnené vo veľkých dátových centrách. Keďže nie je dôležité kde dátové centrum geograficky leží, hovorí sa ako o serveroch v tzv. cloude (oblakoch), niekde mimo.

Medzi najväčšie výhody tohto riešenia patria úspory z rozsahu a voľná distribúcia po svete Internetu. Zákazník zo Slovenska môže takto využívať priestor servera, ktorý je fyzicky napríklad v Indii a podobne. Často sa práve na týchto serveroch prevádzkuje softvér poskytovaný ako služba, kedy zákazník, ktorý si nájde na Internete aplikáciu, ktorá sa mu pozdáva začne platiť mesačné poplatky za prenájom a webovú aplikáciu naplno používa.