Špecialista na IBM Power Systems

Poskytneme Vám všetky služby spojené s platformou IBM Power Systems (predtým AS/400)

Školenia

Naši certifikovaní špecialisti Vám poskytnú školenia pre platformu IBM AS/400:

Základy AS/400

 • hardvér, architektúra
 • operačný systém a licenčné programy
 • užívateľský interface, menu, vstupné polia, príkazový riadok
 • objekty, knižnice, zoznam knižníc
 • riadenie prác, subsystémy, úloha subsystému, štartovanie a ukončovanie subsystémov
 • výstupné fronty, atribúty, stavy
 • práca s protokolmi
 • bezpečnosť
 • komunikácia, údržba

Client Access

 • popis funkcii Client Access/400
 • AS/400 connections, email, data transfer, file transfer, graphical access, remote command,
  NS router, operations navigator, configuration backup and restore, PC5250 emulátor, data queues,
  directory update, netvork drives, ODBC, OLE, PC organizer, printers, text assist,
  service pack, application development toolkit
 • príprava AS/400, inštalácia produktov Client Access/400
 • štartovanie, konfigurovanie a používanie Client Access/400 funkcií
 • Integrated File System – koncept a používanie

SQL a DB2 Query Management

 • základné pojmy
 • interaktívne SQL
 • syntax SQL/400
 • SQL príkazy v hostiteľských jazykoch
 • DB2 pre OS/400 Query Manager
 • DB2 Query Management0
 • práca s dátami – INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
 • práca s objektmi – VIEW, TABLE, Hodnoty NULL, CONSTRAINTS, ALIAS, INDEX
 • práca s prehliadačom dátových modelov

Programovanie v CL

 • štruktúra programu
 • aritmetické, relačné a logické výrazy
 • display file, programové menu
 • built-in funkcie (substring, switch)
 • prompt v CL príkazoch
 • zreťazenie charakterových premenných
 • dátové oblasti, dátová fronta
 • asynchrónna komunikácia jobov
 • dátumové konverzie
 • IF, ELSE a DO príkazy
 • job a user atribúty
 • programové parametre
 • programové premenné
 • systémové hodnoty
 • programovanie správ
 • vytváranie užívateľských CL príkazov