PDC
zhromažďovanie procesných dát

Sústeďuje a analyzuje procesné dáta výrobku

Základné informácie

Názov: PDC (Product Data Collector)

Aktuálna verzia: 1.0

Moduly:

  • Plánovanie,
  • Odvádzanie výroby,
  • Odstávky,
  • Monitoring,
  • Zber procesných dát,
  • Štatistika a reporty,
  • Správa.

Cieľoví používatelia:

  • výrobné podniky

Riešenie: vlastné – RASAX alfa, s.r.o.

Platforma: Java EE (predtým J2EE)

Programovací nástroj: CASE Adelia

Architektúra: 3-vrstvová

Prístup cez: webový prehliadač

Prehliadacie zariadenie: PC, tablet

Požiadavky na výkonnosť siete: pre pracoviská pracujúce s dátami väčšieho rozsahu (≥5 MB) je pre optimálnu prácu potrebné minimálne pripojenie 100 Mb/s.