PDC
zhromažďovanie procesných dát

Sústeďuje a analyzuje procesné dáta výrobku

Kľúčové vlastnosti

PDC, jednoduchšie a prehľadnejšie

Procesné dáta v PDC umožňujú jednak súhrnný pohľad typu „zoznam výrobkov, ktoré obsahujú komponenty z konkrétnej šarže“, jednak analytický pohľad typu „detail procesu výroby konkrétneho výrobku s jedinečným sériovým číslom (časový priebeh, operátor, prechod pracoviskami, testy, rework a pod.). Najväčšie uplatnenie riešenia PDC je v odvetviach, kde je zvýšený tlak na sledovanie a archiváciu dát najmä z dôvodu bezpečnosti. Typickým príkladom je automotive, elektrotechnický a chemický segment.

Riešenie PDC ponúka viacero možností:

 • konfigurovať vlastnú štruktúru výrobných liniek a pracovísk,
 • definovať výrobné zmeny, skupiny pracovníkov a pracovný kalendár výroby,
 • určiť výrobky a ich štrukturálny rozpad, združovať ich do produktových verzií a projektov,
 • definovať denné alebo zmenové výrobné plány alebo ich importovať z plánovacieho systému,
 • plánovať výrobné odstávky liniek a pracovísk a vyhodnocovania reakčných časov,
 • konfiguračne nastavovať aplikáciu PDC vo vlastnej réžii,
 • importovať a exportovať dáta z/do tretích systémov,
 • nastaviť emailovú notifikáciu chybových hlásení,
 • sledovať pohyb konkrétneho výrobku (s jedinečným sériovým číslom) od jeho plánu resp. vstupu do výroby, prechod cez pracoviská liniek a testovacie pracoviská, ktoré sa podieľali na jeho výrobe (vhodné pre audity partnerských spoločností a vyhľadanie pri reklamáciách) až po výstup z výrobného procesu resp. odvod výroby,
 • automatizovať zber výrobných dát na zmenovej alebo dennej časovej báze s autodetekciou neplánovaných odstávok,
 • za predpokladu dostupnosti výrobných údajov v reálnom čase možnosť monitorovať priebeh plnenia plánu liniek a pracovísk, a následne vizualizovať priebeh výroby na veľkoplošných monitoroch,
 • vyhodnocovanie zmenovej produkcie vo všetkých dostupných kvalitárskych ukazovateľoch so zohľadnením plánovaných aj neplánovaných odstávok a poskytovania podkladov na manažérske vyhodnocovanie výkonnosti.