Elektrotechnika a energetika

  • SEZ Krompachy, a.s.
  • SEZ DK, a.s. Dolný Kubín
  • PANASONIC AVC Networks Slovakia, s.r.o. Krompachy
  • Dalkia Česká republika, a.s. Ostrava
  • SLUŽBA, výrobné družstvo Nitra