Služby a obchod

  • Dopravný podnik mesta Košice, a.s. [+]
  • WOONERF, s.r.o. Prešov, projektovanie pozemných a inžinierskych stavieb [+]
  • MEDART, s.r.o. Dunajská Streda
  • Správcovské bytové družstvo IV, Košice [+]
  • Železničné stavby, a.s. Košice [+]
  • Orvis Družstvo Košice
  • SSIM, a.s. Košice
  • Rempo, a.s. Košice
  • Tory holding, a.s. Košice
  • PHOENIX, Zdravotnícke zásobovanie, a.s. Slovensko