Systémové služby

Starostlivosť o váš hardvér nechajte na nás.

Poskytujeme vám systémové služby pre rôzne platformy vašej spoločnosti. Sú to predovšetkým činnosti správy, chodu a riadenia zmien hardvéru, systémového softvéru a komplexne celého informačného systému spoločnosti.

Historický vývoj RASAXu, je spätý so stabilnou platformou IBM Power Systems viac známy ešte pod názvom IBM AS/400. Preto je aj dnes popis systémových služieb primárne zameraný na starostlivosť o túto platformu.

Naša spoločnosť poskytuje tieto systémové služby:

 • Inštalácia výpočtových systémov

  • Konfigurácia databázových a aplikačných serverov, poštových, faxových, internetových.
  • Nastavenie middleware komunikačných systémov a ďalších služieb tak, aby efektívne spolupracovali s použitým hardvérom a softvérom.

 • Zavedenie virtuálnych serverov

 • Ponúkame spoluprácu pri zavedení a prevádzkovaní virtuálnych serverov. Technológie, ktoré Vám vieme spoľahlivo zaviesť:

  • VMware,
  • LPARy pre systémy IBM Power Systems (pred tým AS/400).
 • Správa výpočtových systémov

 • Zameriavame sa na výpočtové systémy od spoločností IBM a Microsoft.

  • Správa hardvéru – kontrola a testovanie sieťových prvkov, serverov, pracovných staníc a vstupno-výstupných zariadení. Primárne sa venujeme správe a podpore IBM Power systems.
  • Správa softvéru – sledovanie vývoja, konzultácie o potrebe výmeny SW, o prechode na vyššiu verziu a údržba SW.
  • Správa virtuálnych systémov.
 • Analýza a optimalizácia výkonov

 • Optimalizovaný výkon na systéme IBM Power Systems je základným predpokladom pre:

  • hladký a efektívny priebeh procesov a transakcií,
  • uspokojenie požiadaviek používateľov na výkonnosť systémov,
  • riadenie zmien systému a minimalizácia finančných nákladov.
 • Testovacie laboratórium

 • V našom testovacom laboratóriu vám vieme poskytnúť testovanie a simuláciu možných krízových variant správania sa vášho informačného systému:

  • TestLab – testovanie vplyvu zmien hardvéru a softvéru pri nepretržitej prevádzke informačného systému.
  • Disaster Recovery Test – testovanie obnovy dát a funkcií informačného systému po havárii.