eREGIS, elektronická správa registratúry

Zmení zákonnú povinnosť na inteligentnú správu vašich dokumentov

Legislatíva a certifikácia

Softvérové riešenie eRegis, elektronická správa registratúry, bolo uvedené na trh koncom roka 2006 po tom, čo získalo kladný posudok Ministerstva vnútra SR na základe Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Od tej doby sa aplikácia neustále vyvíja s cieľom rozšíriť a vylepšiť funkcionalitu systému.

Používatelia, ktorí majú predplatenú údržbu a podporu systému eRegis, získavajú legislatívne aktualizované verzie automaticky.

Certifikáty systému eRegis

Zákon o archívoch a registratúrach

 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhláška č. 628/2002 Z.z. – niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach,
 • Vyhláška č. 251/2005 Z.z. – novela vyhlášky č. 628/2002 Z.z.,
 • Vyhláška č. 242/2007 Z.z. – novela vyhlášky č. 251/2005 Z.z.,
 • Zákon č.41/2011 Z.z. – novela zákona č. 395/2002 Z.z.,
 • Dôvodová správa k Zákonu č. 41/2011
 • Výnos č. 525/2011 Z.z. – o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry (vychádzajú z ustanovení MoReq2).

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinnosť zverejňovať špecifické druhy dokumentov pre verejné inštitúcie začala novelou infozákona od 01. januára 2010:

 • Zákon č. 546/2010 Z.z. – novela Infozákona č. 211/2000 Z.z. o zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr
 • Zákon č. 382/2011 Z.z. – novela Infozákona č. 211/2000 Z.z.
 • Nariadenie Vlády SR č. 498/2011 – ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
 • Metodický pokyn k Zákonu č. 546/2010 – Usmernenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty (aktuálne: verzia 3)

Užitočné linky: