eREGIS, elektronická správa registratúry

Zmení zákonnú povinnosť na inteligentnú správu vašich dokumentov

Technológia a bezpečnosť

eRegis už od 6 rokov

eRegis je online softvér. Pre koncového používateľa stačí bežná znalosť práce s internetom v PC či mobilnom zariadení. eRegis by vedelo používať aj malé dieťa.

Architektúra eRegis

eRegis je postavený na platforme J2EE (Java 2, Enterprise Edition) a technologicky pozostáva z 3 vrstiev:

 1. vrstva – aplikačný server, na ktorom je nainštalovaná aplikácia (inštalujeme na free softvér Apache Tomcat),
 2. vrstva – databázový server, na ktorom sú centrálne spravujú Vaše dáta (inštalujeme na free softvér IBM – DB2 Express C alebo MS SQL Server),
 3. klient slúžiaci na zobrazovanie aplikácie (napr. personálny počítač, notebook, smartfón, tablet alebo tenký klient) s webovým prehliadačom.

Výhody 3-vrstvovej architektúry:

 • centrálna správa aplikácie, t.j. updaty, upgrady, zálohy, administrácia eRegisu je vykonávaná centrálne na jednom mieste a zmeny v aplikácii a jednotlivých záznamoch sa prejavia ihneď u všetkých používateľov,
 • klient využíva minimum svojej diskovej a operačnej kapacity,
 • klesajúce náklady na sieť a dátové toky.

eRegis rýchlo a lacno alebo pekne doma v serverovni

Sú dve možnosti, kde bude nainštalovaný Váš eRegis. Obidve majú svoje plusy aj mínusy:

 1. eRegis inštalovaný lokálne, na vašom serveri, tzv. intranetová inštalácia.
 2. eRegis inštalovaný na serveri, mimo vašej lokality (napr. v RASAXE alebo inom dátovom centre), tzv. internetová inštalácia.

1. Lokálna inštalácia

Pre túto možnosť sa zväčša rozhodujú spoločnosti, ktoré majú vlastný server s miestom pre aplikáciu. V tomto prípade sa o správu servera a aplikácie stará IT správca danej spoločnosti. Hlavnou výhodou je, že dáta spoločnosti sú ako sa hovorí „doma“ a neputujú zbytočne internetom.

Pre lokálnu inštaláciu potrebujete mať:

 • server, ktorý spĺňa minimálne tieto požiadavky:
  • procesor: Pentium IV,
  • operačná pamäť RAM: 100 MB/používateľa,
  • operačný systém: Windows 2000 a vyšší,
  • kapacita pevného disku: 2 GB pre komponenty softvéru a metadáta plus kapacita pre predpokladaný objem skenovaných príloh
 • serverového správcu, ktorý vykonáva najmä:
  • zálohu a archiváciu dát,
  • inštaláciu aktualizácií (updaty a upgrady) softvéru,
  • podporu používateľov,
  • inštaláciu súvisiaceho softvéru na klientov (plugin do poštového klienta apod.),
  • iné: venuje pracovný čas riešeniu problémov a starostlivosti o server, odborne sa vzdeláva a pod.

2. Inštalácia v „oblakoch“ alebo cloud computing

Možnosť umiestnenia aplikácie, ktorú používate vy, ale fyzicky je niekde mimo, je pomerne málo známa. Hovorí sa tomu CLOUD COMPUTING(angl. cloud – oblak), teda akoby bola inštalácia niekde v oblakoch, na mieste, o ktorom nie je nevyhnutné vedieť. Inak sa tomuto spôsobu hovorí využívanie softvéru ako služby (angl. link
SaaS
Software as a Service).Bezpečné dáta

Vaše dáta sú v eRegise bezpečné, aj keď pracujete na otvorenom internete. Ako je to možné?

 • k softvéru eRegis pristupujete cez zabezpečený https protokol, to znamená, že vaše dáta sú šifrované. Ak by ich aj niekto cudzí odchytil, získa iba nič nehovoriacu šifru, ktorú nie je možné rozkódovať,
 • v prípade využitia outsourcingu sú vaše dáta fyzicky uložené u nás – my sa staráme o ich bezpečnosť a zálohy, ale prístup k nim máte len vy.