eREGIS, elektronická správa registratúry

Zmení zákonnú povinnosť na inteligentnú správu vašich dokumentov

Moduly

Aplikácia eRegis je rozdelená do niekoľkých funkčných celkov – modulov, aby sa sprehľadnili možnosti jeho používania a optimalizovala sa celková cena riešenia:

  • REGISTRATÚRA ▼
  • POUŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE ▼
  • ZMLUVY ▼
  • OBJEDNÁVKY ▼
  • ZVEREJŇOVANIE ▼
  • DOKUMENTY PROJEKTU ▼