eREGIS, elektronická správa registratúry

Zmení zákonnú povinnosť na inteligentnú správu vašich dokumentov

Základné informácie

Názov: eRegis, elektronická správa registratúry

Prospekt:
stiahnuť

Moduly:


Cieľoví používatelia:

  • orgány a organizácie verejnej správy – osoby primárne zamerané na prácu s dokumentmi,
  • organizácie súkromnej sféry – osoby, ktorých predmet činnosti je sústredený na dosahovanie zisku z výroby, predaja, poskytovania služieb a podobne. Tieto inštitúcie zefektívňujú svoju prácu zavedením poriadku v dokumentoch.


Prístup cez:

webový prehliadač

Prehliadacie zariadenie:

PC, tablet alebo dotykové mobilné zariadenie

Požiadavky na výkonnosť siete:

pre pracoviská pracujúce s dátami väčšieho rozsahu (≥5 MB) je pre optimálnu prácu potrebné minimálne pripojenie 100 Mb/s.